1909 GRUPPEN 

AB 1909 Gruppen är en företagsgrupp vars huvudsakliga verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter samt investera i aktier i noterade och onoterade bolag. 

Gruppen äger också en corporate services verksamhet samt är delägare i ett framgångsrikt
IT- företag och ett exklusivt seniorboende.

  •               

  •                

  •