finansiell info 

Finansiella fakta 

AB 1909:s årsredovisning 2017 >>
 
Finansiella nyckeltal 2017
(MSEK) 
 
Fastigheter                                       58
Aktier, noterade                     1524
Likviditet                           6
Eget kapital                     1193