finansiell info 

Finansiella fakta 

AB 1909:s årsredovisning 2016 >>
 
Finansiella nyckeltal 2016
(MSEK) 
 
Fastigheter 114
Aktier, noterade 1451
Aktier o andelar, onoterade                       0,4
Likviditet 13
Eget kapital 1211