finansiell info 

Finansiella fakta 

AB 1909:s årsredovisning 2015 >>
 
Finansiella nyckeltal 2015
(MSEK) 
 
Fastigheter 115
Aktier, noterade 1195
Aktier o andelar, onoterade                       1
Likviditet 11
Eget kapital 1031