finansiell info 

Finansiella fakta 

AB 1909:s årsredovisning 2018 >>
 
Finansiella nyckeltal 2018
(MSEK) 
 
Fastigheter                                       57
Aktier, noterade                     1343
Likviditet                           9
Eget kapital                     1078