B2B IT partner 

Är ett framgångsrikt IT företag som redan från starten 2004 gick sin egen väg och insåg att kunden krävde ett bredare utbud av varor och tjänster än återförsäljarna i IT branschen kunde leverera.

B2B har anpassat sig efter kundens behov med kostnadseffektiva lösningar i både större och mindre format. Genom att blanda fördelarna från den traditionella återförsäljarsidan med fördelarna från e-handel/postorder kan B2B IT-Partner förse sina kunder med en helhetslösning.

Företaget är byggt runt fyra hörnpelare för att kunna täcka upp alla områden 
som kunden har behov av.
 

 

www.b2bitpartner.se