1909 Corporate Services 

 

Corporate and trust management 

Tjänster för företagskunder 

1909 Corporate Services AB är specialiserat på att erbjuda företagskunder tjänster inom området Corporate and trust management. 
 
Uppdragsgivarna omfattar såväl privata som börsnoterade företag. Dessa är i många fall lokala dotterbolag till internationella företag som vill dra fördelar av Sveriges omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal. 

Erfaren företagsledning 

Ledningen inom 1909 Corporate Services AB har lång och gedigen erfarenhet av internationell affärsverksamhet, särskilt cross-border affärer som omfattar finansiella, bokföringsmässiga, legala och skattemässiga frågor inom en rad jurisdiktioner. Denna unika erfarenhet, tillsammans med ett omfattande kontaktnät av framstående experter inom skatterätt och företagsekonomi, garanterar rådgivning och service på högsta nivå. 
 
Tjänsterna omfattar bolagsbildning, start-ups och bokslut och skräddarsys för att passa varje uppdragsgivares behov. En central del av dessa tjänster är proaktiv rådgivning som syftar till att hitta bästa möjliga lösning för varje situation i dagens komplexa legala och skatterättsliga affärsmiljö. 

Bolagsbildning och start-ups 

Tjänster inom området Bolagsbildning och start-ups omfattar: 
 • Upprätta bolagsordning (Memorandum and Articles of Association) 
 • Öppna konto i svensk bank 
 • Registrera bolaget hos svenska myndigheter 
 • Skapa rutiner för bokföring 
 • Upprätta protokoll vid styrelsemöten och bolagsstämmor 
 • Rekommendera auktoriserad revisor (årligt revisionsarvode ingår ej) 

Löpande bolagstjänster 

 • De löpande bolagstjänsterna omfattar: 
 • Tillhandahålla bolagsadress 
 • Tillhandahålla styrelseledamot, styrelsesuppleant samt extern firmatecknare 
 • Sköta löpande bokföring 
 • Upprätta årsredovisning och registrera denna hos PRV 
 • Samarbeta med auktoriserad revisor 
 • Arrangera och genomföra bolagsstämma för att fastställa årsredovisning samt upprätta stämmoprotokoll 
 • Upprätta skattedeklaration och lämna denna till skattemyndigheten 
 • Samarbeta med skatterådgivare vid behov Sköta betalningar 

Ersättning 

Ersättning och avgifter förhandlas individuellt och baseras på uppdragets omfattning och karaktär.