1909 GRUPPEN 

AB 1909 Gruppen är en företagsgrupp vars huvudsakliga verksamhet är att investera i aktier i
noterade och onoterade bolag. 

Gruppen äger också en corporate services verksamhet samt är delägare i ett framgångsrikt
IT- företag.